Länkar & Media

 Söderåsens Forsgårds Natur- & Upplevelseförening

Föreningen välkomnar alla oavsett funktionsnedsättning. Den vill främja upplevelser och sinnesupplevelser som har med natur och djur att göra. Föreningen vill verka för att göra naturen tillgänglig för alla och därigenom stimulera till fysisk aktivitet vilket leder till en meningsfull fritid. Läger och dagsarrangemang har varit mycket uppskattade och medlemmar kommer till arrangemangen från hela Sverige. Arrangemangen är integrerade med barn, ungdomar och vuxna, både med och utan funktionsnedsättning.

Detta uppskattas mycket då man lär av varandra. I föreningen finns personer som i vanliga fall arbetar med sjukgymnastik och fritidsaktiviteter för människor med funktionsnedsättning, och som därmed har god insikt i dessa personers speciella förutsättningar och behov. Sedan 2006 har årligen flera rid- och upplevelseläger genomförts i föreningens regi. Läs mer här

Vill du hålla dig uppdaterad med allt som händer hos oss?