Söderåsens Forsgårds Natur- & Oplevelsesforening

Foreningen byder alle velkommen uanset funktionsnedsættelse. Den ønsker at fremme oplevelser og sanselige oplevelser, der har med natur og dyr at gøre. Foreningen ønsker at arbejde for at gøre naturen tilgængelig for alle og dermed stimulere til fysisk aktivitet, hvilket fører til en meningsfuld fritid. Lejre og dagsarrangementer har været meget populære, og medlemmer kommer til arrangementerne fra hele Sverige. Arrangementerne er integrerede med børn, unge og voksne, både med og uden funktionsnedsættelse. Dette værdsættes meget, da man lærer af hinanden.

I foreningen findes personer, som normalt arbejder med fysioterapi og fritids aktiviteter for mennesker med funktionsnedsættelse, og som dermed har god indsigt i disse personers særlige forudsætninger og behov. Siden 2006 har der årligt været afholdt flere rid- og oplevelseslejre under foreningens regi.

Svenske artikler

Her har vi samlet alle de artikler, vi har medvirket i på svensk.

Fysioterapi Krönika

Region Skåne – Habilitering & Hjälpmedel, FoU-enheten

Allt om Hjälpmedel

LRF Grön omsorg

Skånska Dagbladet – 2021

Lokaltidningen Svalöv – 2020

Lokaltidningen 2010

Häst och Ryttare 2007 nr.8

Isländska Se och Hör 2007 nr.27

Stallmagasinet 2003

Engelske artikler

Her har vi samlet alle de artikler, vi har medvirket i på engelsk.

Allt om Hjälpmedel

Häst och Ryttare 2007 Nr 8