Ridsjukgymnastik

Ridsjukgymnastik

Sedan år 2000 bedriver vi ridsjukgymnastik för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Detta sker antingen som enskilda behandlingar eller i lägerform. Vi använder specialutbildade hästar som är vana vid ryttare med funktionsnedsättning.

Hästen är en levande behandlingsbrits som kan föra Dig ut i naturen dit ingen rullstol kan nå!

En unik behandling – se människan, inte funktionsnedsättningen!
Ridsjukgymnastiken är en unik behandling som bland annat ger en tonusreducering som inte uppnås med någon annan metod. Den grundar sig på hästens tredimensionella rörelse i skritt, som hos människan påminner om bäckenets rörelse vid gång.

Andra fördelar som behandlingen medför är t ex förbättrad balans, kroppsuppfattning, styrka och koncentration, vilket leder till ökat självförtroende. Vi anpassar behandlingen efter var och ens unika behov.

Gästerna kommer att kunna delta i hästarnas skötsel och har möjlighet att genom teori och praktik förstå ridningens betydelse för att leva och utveckla ett aktivt liv. Vi tillbringar mesta tiden utomhus, i ”ur och skur”.

Ridsjukgymnastiken – hjärtat i vår verksamhet!
Ulrika som 1994 blev klar med sin utbildning till s.k. ridefysioterapeut i Danmark, fortbildar sig kontinuerligt, och slutförde bl.a. sitt ”Certificate in therapeutic riding from a physiotherapeutic aspect” under 2005. Ulrika är också utbildad klassificerare för ”Equestrian Competition for Riders with Disabilities”. Ulrika har lång erfarenhet som sjukgymnast inom barn- och ungdomshabiliteringen, men också från primärvården och från en specialklinik för rygg- och nackbesvär, och har bedrivit ridsjukgymnastik för personer i alla åldrar. Ambitionen och förhoppningen är att det ska vara roligt att vara här på Söderåsens Forsgård! Ridningen ska inte bara upplevas som en behandling, utan även som en fritidsaktivitet.

Varje arrangemang utvärderas, för att vi hela tiden strävar efter att bli bättre. Vi planerar Din vistelse tillsammans, så att Du ska få ut så mycket som möjligt av dagarna hos oss.