Ridsjukgymnastik

Ridsjukgymnastik

Sedan år 2000 bedriver vi ridsjukgymnastik för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, sjukdomar och skador. Detta sker antingen som enskilda behandlingar eller i lägerform. Vi använder specialutbildade hästar som är vana vid ryttare med särskilda behov.

Hästen är en levande behandlingsbrits som kan föra Dig ut i naturen dit ingen rullstol kan nå!

En unik behandling – se människan, inte funktionsnedsättningen!

Ridsjukgymnastiken är en unik behandling som bland annat ger en tonusreducering som inte uppnås med någon annan metod. Den grundar sig på hästens tredimensionella rörelse i skritt, som hos människan påminner om bäckenets rörelse vid gång.

Andra fördelar som behandlingen medför är t ex förbättrad balans, kroppsuppfattning, styrka och koncentration, vilket leder till ökat självförtroende. Vi anpassar behandlingen efter var och ens unika behov.

Gästerna kommer att kunna delta i hästarnas skötsel och har möjlighet att genom teori och praktik förstå ridningens betydelse för att leva och utveckla ett aktivt liv. Vi tillbringar mesta tiden utomhus, i ”ur och skur”.

Ridsjukgymnastiken – hjärtat i vår verksamhet!

Ulrika som 1994 blev klar med sin utbildning till s.k. ridefysioterapeut i Danmark, fortbildar sig kontinuerligt, och slutförde bl.a. sitt ”Certificate in therapeutic riding from a physiotherapeutic aspect” under 2005. Under många år har Ulrika varit aktiv i styrelsen för OHI – Organisationen för hästunderstödda insatser, och var en av de första som blev OHI-certifierad. Hon är också utbildad klassificerare för ”Equestrian Competition for Riders with Disabilities”.

Ulrika har lång erfarenhet som sjukgymnast inom barn- och ungdomshabiliteringen, men också från primärvården och från en specialklinik för rygg- och nackbesvär, och har bedrivit ridsjukgymnastik för personer i alla åldrar. Ambitionen och förhoppningen är att det ska vara roligt att vara här på Söderåsens Forsgård! Ridningen ska inte bara upplevas som en behandling, utan även som en fritidsaktivitet.